Рекомендовані браузери : OPERA,FireFox,GoogleChrome,IE9

Програма, щоб зробити графіки функцій однієї змінної у = f (х) плюс графіки

                                             

Нова версія програми - Виправлено "Зберегти на диск" і опис графіків, додана можливість піднесення до ступенів, наприклад, х^2

Введіть дані графіку функції

   Аргументи осі: Дайте x1=       Дайте x2=

Введіть число координат на осі x абсцис краще (x2-x1) або кратні:

Значення осі функції:     підходять до макет     налаштувати х на [x1, x2] і у на [Y1, Y2]     вирівняти дві шкали

Дайте y1=       Дайте y2=

Введіть число координат на осі y абсцис краще (y2-y1) або кратні:

Введіть функцію - аргументи функції повинні бути в дужках, наприклад: sin(x)

"; else echo ""; $k=1; $ikolor='kolor'.$k; echo ""; $ikolor='kolor'.$k; $kol=$color[$default_kol[$k]]; echo ""; ?>
f1(x): f1(x)=  $kol 
f2(x): f2(x)=
 #00F 
f3(x) : f3(x)=
 #0F0 

Точність:     груба       детальна     тільки графік