Zalecane przeglądarki : OPERA,FireFox,GoogleChrome

Program do robienia wykresów 3D funkcji dwóch zmiennych z=f(x,y)


UWAGA - Podnoszenie do potęgi nalezy zastąpić
funkcją pow(podstawa,wykladnik) lub wielokrotnym mnożeniem
np 2^3 => pow(2,3)
y=pow(3,2) daje wynk: 9

Podaj dane do wykresu funkcji

Oś argumentów:    Podaj x1       Podaj x2             Podaj y1       Podaj y2

Rodzaj wykresu: Wykres 3D       Poziomice / isoline      
Parametry: Włącz skalowanie funkcji       Włącz siatkę       Włącz układ      

Podaj przepisy funkcji - argumenty funkcji muszą być w nawiasach np: sin(x)*cos(y)

Podaj 1-szą funkcję: f1(x,y)=  #00F 
Podaj 2-gą funkcję: f2(x,y)=
 #0F0 
Podaj 3-cią funkcję: f3(x,y)=
 #880 

Dokładność wykresu : zgrubny       dokładny