Układ równań wer 4.0 , autor Jan Kraus

Metodę rozwiązania układu rownań Gaussa Jordana wzorowano na podreczniku:
Numerical Recipees in C - Uniwersytetu Cornell. J

Metodę rozwiązanie nadokreślonego układu równań wzorowano na opracowaniu:
Michała Pazdanowskiego - Politechnika Krakowska

Program rozwiązuje uklad równań:


Przygotuj dane :
ilość równań
ilość niewiadamych
macierz główna
wektor prawej strony


Liczba rownan=
Liczba niewiadomych =
Przywróć początkowe wartości - RESETUJ DANE