Zalecane przeglądarki :FireFox, OPERA, GoogleChrome

Rozwiązywanie trójkątów / Solving triangles

Cecha danych kbk


Podaj tytuł zadania : Usuń lub wpisz właściwe dane

Podaj miarę kąta beta= °

Podaj długość boku a=

Podaj miarę kąta gamma= °