Zalecane przeglądarki :FireFox, OPERA, GoogleChrome

Rozwiązywanie trójkątów / Solving triangles

Podaj tytuł zadania : Usuń lub wpisz właściwe dane

Podaj długość boku c=

Podaj wysokość do boku c hc=

Podaj miarę kąta gamma= °