Zalecane przeglądarki :FireFox, OPERA, GoogleChrome

Rozwiązywanie trójkątów / Solving triangles

Podaj A(x1,y1) x1= y1=

Podaj B(x2,y2) x2= y2=

Podaj C(x3,y3) x3= y3=