Zalecane przeglądarki : OPERA,FireFox,GoogleChrome

Program do weryfikacji hipotezy zerowej na podstawie rozkładu chi-kwadrat wersja beta


Przykladowa hipoteza zerowa.
Tabelka przedstawia np. ilość osób bez biletu w komunikacji miejskiej.

Czy 19 osób bez biletu w piątek to norma czy
różnica statystycznie istotna ?

H0 = Zakładam że to norma - tzn że jest rozkład normalny
i uruchamiam algorytm chi kwadrat pokazany w poniższej tabelce
w celu weryfikacji hipotezy !

gdzie w kolumnach :
Do weryfikacji hipotezy H0 przyjmuję sumę statystyk testowych

UWAGA przy 1-szym uruchomieniu wybierz [RESETUJ]Zmień ilość klas [wierszy]
Przywróć początkowe wartości w tabeli - RESETUJ DANE

1 2 3 4 5 6 7 8
LpOpisniE(ni)ni-E(ni)[ni-E(ni)]2[ni-E(ni)]2/E(ni) ?
1 Poniedziłek 8 12 -4 16 1.3333 zmień
2 Wtorek 12 12 0 0 0 zmień
3 Sroda 9 12 -3 9 0.75 zmień
4 Czwartek 12 12 0 0 0 zmień
5 Piątek 19 12 7 49 4.0833 zmień
SUMA 60 60 0   6.1667 -*-

Poziom istotności =
Pokaż wykres oryginalnej tabeli chi kwadrat     Oryginalne zródlo tablic: www.math.uni.wroc.pl


I czekaj na wysłanie do serwera