Zalecane przeglądarki : OPERA,FireFox,GoogleChrome

Program do demonstracji gęstości i dystrybuanty zmiennej losowej wersja beta


Przykład obliczenia parametrów rozkładu
dyskretnej zmiennej losowej
Zmień ilość zmiennych [wierszy]
Przywróć początkowe wartości w tabeli - RESETUJ DANE

Lp. wydatki Il. osób
1
2
3
4
5
6
7
8