Zalecane przeglądarki : OPERA,FireFox,GoogleChrome

Program do demonstracji gęstości i dystrybuanty zmiennej losowej wersja beta


Podaj parametry zmiennej losowej

Granice całkowania:    Podaj xp       Podaj xk

Policz prawdopodobienstwo zmiennej losowej z zakresu:       Podaj x1       Podaj x2

Policz przedział zmiennej losowej, jezeli prawdopodobienstwo P(x1,x2) =

Podaj wartość oczekiwaną EX=      Podaj wariancję V=


  Policz parametry rozkładu dyskretnego : EX,D2X, s=√D2X  
Rozkład normalny Włącz siatkę       Włącz układ      
Wybierz rozkład