Program do interpolacji typu sklejanego
A Program to demonstrate the spline type [ver 2.3 03-2016 ]

Interpolacja - na podstawie opracowania M. Pazdanowskiego , Politechnika Krakowska
Podaj ilosc punktow / numbers of points max 10:
Podaj stopien interpolacji 1-3 / range interpoleton :


Podaj punkty do interpolacji
Lp. X "; //if($fun[1]==1) //echo "F1
"; //else //echo "F1
"; echo "f1(x)
"; if($tspl[1]==1) echo ""; else echo ""; if($tspl[1]==2) echo ""; else echo ""; if($tspl[1]==3) echo ""; else echo ""; echo "
P1
P1
P2
P2
P3
P3

"; //echo "P2"; //echo "P3
"; //echo ""; echo "f2(x)
"; if($tspl[2]==1) echo ""; else echo ""; if($tspl[2]==2) echo ""; else echo ""; if($tspl[2]==3) echo ""; else echo ""; echo "
P1
P1
P2
P2
P3
P3
"; if($fun[2]==2) echo ""; else echo ""; echo "f3(x)
"; if($tspl[3]==1) echo ""; else echo ""; if($tspl[3]==2) echo ""; else echo ""; if($tspl[3]==3) echo ""; else echo ""; echo "
P1
P1
P2
P2
P3
P3
"; if($fun[3]==3) echo ""; else echo ""; for($i=0;$i<=$nx1;$i++){ //echo "i=$i
"; //for($j=1;$j<=$nx1;$j++){ if(isset($aa[$i])) $a1=$aa[$i]; else $a1=0; if(isset($bb1[$i])) $b1=$bb1[$i]; else $b1=0; if(isset($bb2[$i])) $b2=$bb2[$i]; else $b2=0; if(isset($bb3[$i])) $b3=$bb3[$i]; else $b3=0; if(isset($poch1)){ $p11=$poch1[1]; $p12=$poch1[2]; $p13=$poch1[3]; } else{ $p11=1;$p12=1;$p13=1; } if(isset($poch2)){ $p21=$poch2[1]; $p22=$poch2[2]; $p23=$poch2[3]; } else{ $p21=2;$p22=2;$p23=2; } echo " $i "; echo " "; echo " "; echo " "; echo " "; echo ""; } echo "poch1="; echo ""; echo ""; echo "poch2="; echo ""; echo ""; echo "
"; //echo "Podaj pierwszą pochodną w 1-szym punkcie: "; //echo "
"; //echo "Podaj drugą pochodną w 1-szym punkcie: "; //echo ""; ?>