Rzut ukośny i poziomy. Wersja testowa pomocy dla zadane.pl ver 1.02

Dla rzutu poziomego poziom>0 kąt alfa równy zero

      START      STOP    

Podaj kąt rzutu alfa [°]      Podaj prędkość początkową [m/s]      Podaj poziom [m]

Czy dokładny: Czy powtarzać: Czy szybko: Czy opis czasu: Czy wyrownać skalę: