Zalecane przeglądarki :FireFox, OPERA, GoogleChrome

Rzut ukośny i poziomy / Diagonal and horizontal throw

UWAGA: dla rzutu poziomego przyjmij alfa równe zero i yo>0
punktem dziesiętnym jest kropka

Podaj tytuł zadania : Usuń lub wpisz właściwe dane

Podaj prędkość rzutu Vo =
Podaj kat z poziomem alfa =
Podaj poziom yo =
Podaj przyspieszenie =