Zalecane przeglądarki: FireFox, OPERA, GoogleChrome

Rama płaska wer 1.0 , autor Jan Kraus

Wykorzystano materiały z internetu Piotra Plucińskiego - Politechnika Krakowska


Program rozwiązuje ramę płaską


Przygotuj dane - zrób szkic ramy :
Ponumeruj węzły
Ponumeruj belki
Określ rodzaj podpór stałych i rodzaj więzi kinematycznych
Określ liczbę różnych materiałów [moduł sprężystości]
Określ liczbę różnych przekrojów [pole przekroju i moment bezwładnosci]
Wpisz odpowiednie dane o które pyta program:


Podaj charakterystykę ramy, nazwa:

Liczba materialów =
Liczba przekrojów =
Liczba węzłów =
Liczba belek =
Liczba obciążonych belek =
Liczba podpór stałych =
Liczba więzów kinematycznych =
Liczba obciążonych węzłów =
Czy uwzględniać jednostki ?
Przywróć początkowe wartości - RESETUJ DANE