Zalecane przeglądarki : OPERA,FireFox,GoogleChrome

Program do robienia wykresów funkcji zadanych
równaniami parametrycznymi x=x(t) i y=y(t)

UWAGA - Podnoszenie do potęgi nalezy zastąpić
funkcją pow(podstawa,wykladnik) lub wielokrotnym mnożeniem
np 2^3 => pow(2,3)
y=pow(3,2) daje wynk: 9

Podaj dane do wykresu funkcji

Wartości parametru t:    początkowy t1       końcowy t2

podaj ilość wspólrzędnych na siatce: dla osi x       dla osi y

Skalowanie wykresu:   Dopasuj do makiety       Wyrównaj obie skale      

Opis parametru "t" na wykresie:   nie opisuj       opisuj      

Podaj przepisy funkcji - argumenty funkcji muszą być w nawiasach np: sin(t)

Podaj 1-sza funkcja: x1(t)= y1(t)=  #800 
Podaj 2-ga funkcja: x2(t)= y2(t)=  #080 
Podaj 3-cia funkcja: x3(t)= y3(t)=  #F08 

Jaki wykres?:   zgrubny       dokładny