Dane do wykresu wykorzystano z pracy doktorskiej A. Sochana Politechnika Krakowska


      START      STOP    
Wykres pokazuje indykatorową zmianę ciśnienia w funkci objętości
pozwala policzyc pracę wykonaną przez spalanie miesznaki