Program do wykonywanie podstawowych operacji na macierzach
A Program to demonstrate the basic operations on matrices [ver 3.2 03-2016]

Na podstawie opracowania Sł. Milewskiego , Politechnika Krakowska
Polecam wykład: Mateusza Kowalskiego , Politechnika Gdańska
Podaj wymiary 1-szej macierzy / numbers of rows x cols : x
Podaj wymiary 2-giej macierzy / numbers of rows x cols : xPodaj wartości pierwszej macierzy / get values of first matrix

Wectory i wartości własne / Eigenvalues and Eigenvectors Matrix
Praktyczne zastosowanie w mechanice / Practical application in mechanics Fig 1 Fig 2