Program do wykonywanie podstawowych operacji na macierzach
A Program to demonstrate the basic operations on matrices [ver 3.2 03-2016]

Na podstawie opracowania Sł. Milewskiego , Politechnika Krakowska
Polecam wykład: Mateusza Kowalskiego , Politechnika Gdańska
Podaj wymiary 1-szej macierzy / numbers of rows x cols : x
Podaj wymiary 2-giej macierzy / numbers of rows x cols : xPodaj wartości głównej macierzy / get values of Main Matrix

Zmień rozmiar wektora prawej strony na 3 x 1 /
Corect the right side vector to 3 x 1

Popraw dane equa / Improve data