Zalecane przeglądarki: FireFox, OPERA, GoogleChrome

Krata wer 1.0 , autor Jan Kraus

Wykorzystano materiały z internetu Piotra Plucińskiego - Politechnika Krakowska


Program rozwiązuje kratownicę płaską statycznie wyznaczlną i niewyznaczalną


Przygotuj dane - zrób szkic kratownicy :
Ponumeruj węzły
Ponumeruj pręty
Określ rodzaj podpór stałych i rodzaj więzi kinematycznych
Określ liczbę różnych materiałów [moduł sprężystości]
Określ liczbę różnych przekrojów [pole przekroju]
Wpisz odpowiednie dane o które pyta program:


Podaj charakterystykę kratownicy:

Liczba materialów =
Liczba przekrojów =
Liczba węzłów =
Liczba prętów =
Liczba podpór stałych =
Liczba więzów kinematycznych =
Liczba obciążonych węzłów =
Czy uwzględniać jednostki ? NA
Przywróć początkowe wartości - RESETUJ DANE