Zalecane przeglądarki : OPERA,FireFox,GoogleChrome

Program do robienia wykresów funkcji jednej zmiennej y=f(x)

Wersja testowa. Dostępne opcje: Czyść ekran, [Wykres] funkcji, Układ, Siatka, Opis wykresu, Pomoc


Podaj dane do wykresu funkcji

Oś argumentów:    Podaj a       Podaj b

Podaj ilość współrzędnych na osi x najlepiej (b-a) lub wielokrotność:

Oś wartości funkcji:   dopasuj do makiety     dopasuj x do [x1,x2] i y do[y1,y2]     wyrównaj obie skale

Podaj y1       Podaj y2

Podaj ilość współrzędnych na osi y najlepiej (y2-y1) lub wielokrotność:

Podaj przepisy funkcji - argumenty funkcji muszą być w nawiasach np: sin(x)

[przeklej dla testu] x^2+abs(2*x-2)+2*sin(2*x)-5 w normalnym zapisie rownowazne: x*x+|2*x-3|+2*sin(2*x)-5

"; else echo ""; $k=1; $ikolor='kolor'.$k; echo ""; $ikolor='kolor'.$k; $kol=$color[$default_kol[$k]]; echo ""; ?>
daszek Podaj 1-szą funkcję: f1(x)=  $kol 
Podaj 2-gą funkcję: f2(x)=
 #0F0 
Podaj 3-cią funkcję: f3(x)=
 #F00 

Jaki wykres: zgrubny       dokładny