Zalecane przeglądarki :FireFox, OPERA, GoogleChrome

Analiza funkcji kwadratowej / Analysis of a quadratic function

Cecha danych w1p


Podaj tytuł zadania : Usuń lub wpisz właściwe dane

Podaj wspólrzędne wierzchołka W( , )

Podaj wspólrzędne punktu P( , )