Zalecane przeglądarki :FireFox, OPERA, GoogleChrome

Analiza funkcji kwadratowej / Analysis of a quadratic function

Typ danych ppp


Podaj tytuł zadania : Usuń lub wpisz właściwe dane

Jezeli są dwa miejsca zerowe, podaj je w punktach P1 i P2

Podaj wspólrzędne P1( , )

Podaj wspólrzędne P2( , )

Podaj wspólrzędne P3( , )