Zalecane przeglądarki :FireFox, OPERA, GoogleChrome

Analiza funkcji kwadratowej / Analysis of a quadratic function

Cecha danych a2p


Podaj tytuł zadania : Usuń lub wpisz właściwe dane

Podaj wsp a
Podaj wspólrzędne punktu P1( , )

Podaj wspólrzędne punktu P2( , )