Zalecane przeglądarki : OPERA,FireFox,GoogleChrome

Program do rozwiązania równania 3-go stopnia

Polecam ciekawy wykład Pana Mateusza Kowalskiego - Politechnika Gdańska

Program rozwiazuje rownanie 3-go stopnia metodą Cardano
z graficzną demonstracją wszystkich rozwiazań

a·x3+b·x2+c·x+d=0

Podaj wspólczynniki równania

Podaj a=      Podaj b= Podaj c=      Podaj d=

Parametry: Włącz skalowanie funkcji       Włącz siatkę       Włącz układ      


Ustaw kolor wykresu 3-go stopnia
 #F00 
Ustaw kolor wykresu 2-go stopnia
 #00F 
Ustaw kolor układu wspólrzędnych
 #088 


Dokładność wykresu : zgrubny       dokładny