Zalecane przeglądarki : OPERA,FireFox,GoogleChrome

Program do rysowania w perspektywie różnych brył

Propgram ten generuje plik typu *.plt .

Plik ten następnie jest interpretowany przez odpowiednie makro.
Podstawowe polecenia tego makra:Rysunek bedzie wykonany w perspektywie równoległej;
Kąt patrzenia określają dwa kąty: α i β
α: [alfa] mierzony w płaszczyźnie x,y od osi x zgodnie z obrotem śruby prawoskrętnej
β: [bata] pomiędzy kierunkiem patrzenia a płaszczyzną x,y

Wybierz bryłę do rysowania:

Graniastosłup    Ostrosłup    Ostosłup ścięty

Wybierz rodzaj podstawy:


Decyduj kóry promień podajesz ? okręgu opisnego        okręgu wpisnago

Wybierz bryłę obrotową do rysowania:

Walec    Stożek    Stożek ścięty    Kula   

Podaj wybrany promień     Podaj wysokość bryły     Podaj kąt alfa [°]     Podaj kąt beta [°]