Zalecane przeglądarki : OPERA,FireFox,GoogleChrome

Program do robienia wykresów funkcji w ukladzie biegunowym r=f(x)
gdzie x kąt mierzony w radianach

UWAGA - Podnoszenie do potęgi nalezy zastąpić
funkcją pow(podstawa,wykladnik) lub wielokrotnym mnożeniem
np 2^3 => pow(2,3)
y=pow(3,2) daje wynk: 9

Podaj dane do wykresu funkcji

Wartosci kąta fi:    poczatkowy fi1       koncowy fi2

podaj ilosc wspolrzednych na siatce: dla osi x       dla osi y

Skalowanie wykresu:   Dopasuj do makiety       Wyrównaj obie skale      

Podaj przepisy funkcji - pamietaj że x to kąt w radianach np r(x)=sin(x)

[przeklej dla testu] pow(x,2)+abs(2*x-2)+2*sin(2*x)-5 w normalnym zapisie rownowazne: x*x+|2*x-3|+2*sin(2*x)-5

"; else echo ""; $k=1; $ikolor='kolor'.$k; echo ""; $ikolor='kolor'.$k; $kol=$color[$default_kol[$k]]; echo ""; ?>
Podaj 1-szą funkcję: r1(x)=  $kol 
Podaj 2-gą funkcję: r2(x)=
 #0F0 
Podaj 3-cią funkcję: r3(x)=
 #F00 

Jaki wykres: zgrubny       dokładny