Zalecane przeglądarki: FireFox, OPERA, GoogleChrome

Belka ciągła na sprężystym podłożu. wer 2.0 , autor Jan Kraus

Wykorzystano skrypt: Stefana Piechnika "WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW" 1988


Program wyznacza ugięcia, kąty ugięć, momenty zginające i siły poprzeczne i reakcje podporowe
w belkach statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych opartych na:


Belka jest podzielona na elementy przez:
  1. obciążenia stałe [tkz węzłowe] siły i momenty
  2. obciążenia ciągłe , mogą byc liniowo zmienne
  3. podpory - więzy podporowe
  4. odpór podłoża

Przygotuj dane:
Ponumeruj węzły idąc od lewego końca belki.
Ponumeruj elementy idąc od lewego końca belki.

Wpisz odpowiednie dane o które pyta program:


Podaj charakterystykę belki:

Liczba elementów =
Liczba więzów podporowych =
Liczba obciążonych węzłów =
Liczba obciążonych elementów =
Czy uwzględniać jednostki ?
Przywróć początkowe wartości - RESETUJ DANE