Odwracanie macierzy kwadratowej - metoda Doolittle , 3 x 3
A square matrix inversion Doolittle method, dim 3 x 3

Na podstawia opracowania Sł. Milewski Politechnika Krakowska

Informacj: Dla wymiaru innego jak 3 x 3
tylko wyniki - bez demonstracji

Podaj wymiar macierzy:

Podaj dane macierzy 3 x 3 - metoda Doolittle

Zmien metodę: / Change method: