Odwracanie macierzy kwadratowej - metoda Crouta , 3 x 3
A square matrix inversion Crout method, dim 3 x 3

Na podstawia opracowania Sł. Milewski Politechnika Krakowska

Informacj: Dla wymiaru innego jak 3 x 3
tylko wyniki - bez demonstracji

Podaj wymiar macierzy:

Podaj dane macierzy 3 x 3 metoda Crouta

Zmien metodę: / Change method: