Odwracanie symetrycznej macierzy kwadratowej - metoda Choleskiego , 3 x 3
A simetric square matrix inversion - Cholesky method , dim 3 x 3

Na podstawia opracowania Sł. Milewski Politechnika Krakowska

Informacj: Dla wymiaru innego jak 3 x 3
tylko wyniki - bez demonstracji

Podaj wymiar macierzy:

Podaj dane macierzy symetrycznej 3 x 3

Zmien metodę / Change method


   X   
   X      X